Dozenlift voor efficiënt vertikaal transport

Een dozenlift of dooslift is een machine machine waarmee dozen of andere producten automatisch van het ene niveau naar het andere niveau kunnen worden getransporteerd.

In de interne logistiek zijn er verschillende manieren om productstromen te laten stijgen of dalen. Een veel gebruikte oplossing zijn stijg- of daalbanden. Een dergelijke bandtransporteur die onder een hoek geplaatst wordt om een hoogte verschil te overbruggen, heeft als voordeel dat er tevens een bepaalde afstand wordt afgelegd. Nadeel is dat er veel nuttig grondoppervlak verloren gaat door de ruimte die de benodigde ondersteuningen van de bandtransporteur in beslag nemen. Door het gebruik van een productlift of verticaal transporteur kan er op een kleiner vloeroppervlak een groter hoogte verschil worden overbrugd. Als verticaal transporteur kan worden gekozen voor een continu-transporteur of een discontinu-transporteur. Continu-transporteurs zijn er in de vorm van een spiraaltransporteur, een L-conveyor of matjeslift en een met vorken uitgeruste productlift.

Discontinu- en continutransporteurs

Een discontinue dozenlift haalt het product op middels een platform of een op dit platform gemonteerde rollenbaan of bandtransporteur en brengt dit platform inclusief de doos vervolgens naar een ander niveau. Een dergelijke dozenlift is, door de cyclustijd benodigd voor het in- en uitvoeren en voor het omhoog / omlaag bewegen, enkel te gebruiken voor lagere capaciteiten. Voor hogere capaciteiten zijn de continu-doosliften meer geschikt. In deze groep zijn er twee verschillende oplossingen. Er kan gekozen worden voor een spiraaltransporteur of voor een continu-productlift. Beide oplossingen kunnen meerdere producten verwerken.

Spiraaltransporteur

Een spiraaltransporteur heeft als voordeel dat het kan worden ingezet men een minimale hoeveelheid besturingssoftware. Nadeel is dat er een relatief groot vloer oppervlak benodigd is in vergelijk met andere doosliften en dat het verticaal transport veel tijd vergt als gevolg van de omwentelingen die de transportband maakt. Verder kunnen bepaalde producten vervormen doordat ze onder een hoek getransporteerd worden. Denk aan kunststof flessen die middels krimpfolie gebundeld zijn kunnen op het moment dat de folie nog niet is afgekoeld blijvend kunnen vervormen. Een product wordt op een spiraaltransporteur slechts op twee hoeken gedragen, dit komt door de stijghoek en de radius waarin de transportband geplaatst is, moet een product vlak ondersteund worden tijdens het transport dan zal dit niet middels een spiraaltransporteur kunnen. Verder dient de aandrijfmotor van een spiraaltransporteur altijd te worden aangestuurd met een frequentieregelaar om overmatige slijtage van de transportband te voorkomen. Ook dient men rekening te houden met het feit dat de producten niet tegen elkaar mogen staan tijden het invoeren. Komen de producten wel tegen elkaar te staan bij de invoer dan kan het product vastlopen waardoor de transportband stuk kan gaan. Het is dus aan te bevelen om voor een goede doseerfunctie te zorgen welke voor de spiraaltransporteur geplaatst wordt. Ook moeten de producten bij de meeste spriraaltransporteurs gecentreerd worden aangeboden omdat excentrische belasting op de transportband tot overmatige slijtage kan leiden. Indien er, om welke reden dan ook, product vast loopt is de kans groot tot zeer groot dat de lamellen van de transportband afbreken wat een aanzienlijk productie verlies kan veroorzaken op de gehele productielijn wat gepaard gaat met enorme bijkomende kosten.

L-conveyor of matjeslift

Voor het rechtstandig transporten van dozen (maar ook kratten, bundels, emmers, tray's, etc) kan gekozen worden voor een continu-productlift die verkrijgbaar is in twee varianten: een L-conveyor of matjeslift en een vorkenlift. Een L-conveyor of matjeslift is een verticaaltransporteur waarbij de producten op een drager liggen die tussen een aantal kettingen is opgehangen. Waarbij het risico op product vervuiling aanzienlijk is als er gebruik wordt gemaakt van traditionele kettingen. Een dergelijke lift heeft als mogelijk nadeel dat er wat meer besturing nodig is, maar het benodigde grondoppervlak is daarentegen weer behoorlijk minder in vergelijk met een spiraal-transporteur. Ook het hoogte verschil dat met slechts één aandrijfmotor kan worden overbrugd nagenoeg onbeperkt. Bij het overbruggen van een grotere hoogte is het bij spiraaltransporteurs nodig om meerdere systemen boven op elkaar te plaatsen. Een ander nadeel van een L-conveyor of matjeslift is de lastig te bewaken productovergang bij de invoer waardoor het foutief innemen van product tot grote gevolgschade kan leiden en waardoor er, net als bij de spiraaltransporteur, aanzienlijke bijkomende kosten te verwachten zijn door productie verlies.

Vorkenlift

Een vorkenlift biedt meer flexibiliteit in opstellingsmogelijkheden dan een L-conveyor of matjeslift en spiraatransproteur. Een vorkenlift is een productlift die de producten met een vork van een transporteur opneemt en vervolgens op een ander niveau weer op een andere transporteur terugplaatst. Een dergelijke vorkenlift biedt de mogelijkheid om ook producten onder een hoek van 90 graden in of uit te voeren. Daardoor is het aantal mogelijke in- en uitvoercombinaties een stuk groter. Dankzij de mogelijkheid om transporteurs in of uit de lift te schuiven, kan een vorkenlift tevens worden gebruikt als verticale sorteerinstallatie. Bij een dergelijke sorteerinstallatie kan er op elk gewenst niveau product worden ingevoerd en uitgevoerd en kan men met één lift zowel product omhoog als omlaag brengen. Het vermogen, en daarmee ook het energieverbruik, van de aandrijving is bij een vorkenlift aanzienlijk lager dan bij andere systemen doordat enkel het productgewicht getransporteerd dient te worden en de vorken elkaar in evenwicht houden in het opgaande en neergaande deel. Een ander verschil tussen de vorkenlift en een L-conveyor of matjeslift is de complexiteit van de besturing. Bij een L-conveyor of matjeslift moet de in- en uitvoer volledig synchroon lopen, terwijl dit bij een vorkenlift niet nodig is. Dat zorgt voor een besturing die aanmerkelijk eenvoudiger is.

Andere woorden voor dozenlift:

productlift, goederenlift, productlift, opvoerbandtransporteur, verticaal transporteur, vertical conveyor, elevator, lift, spiral conveyor, spiraaltransporteur, matjeslift, L-conveyor, matjeslift, palletlift